• Email: info@nicons.com.vn
  • Hotline: 0941.77.55.33

TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG
LIÊN HỆ 0941.77.55.33 ĐỂ NHẬN GIÁ TỐT NHẤT

Danh mục tiêu chuẩn xây dựng - 2

TIÊU CHUẨN THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU :

Công trình biển cố định

TCVN 6170-11: 2002              Công trình biển cố định. Kết cấu. Phần 11: Chế tạo

TCVN 6170-12: 2002              Công trình biển cố định. Kết cấu. Phần 12: Vận chuyển và dựng lắp

TCVN 6171:2005                     Công trình biển cố định. Giám sát kỹ thuật và phân cấp

Chống ăn mòn kết cấu

TCVN 9346:2012                     Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép . Yêu cầu bảo vệ chống ăn mòn trong môi trường biển

Đường ống dẫn dầu

TCVN 4606:1988                     Đường ống chính dẫn dầu và sản phẩm dầu. Quy phạm thi công và nghiệm thu.

LẮP ĐẶT THIẾT BỊ SẢN XUẤT

TCVN 5639:1991                     Nghiệm thu thiết bị đã lắp đặt xong. Nguyên tắc cơ bản

TCVN 9358:2012                     Lắp đặt hệ thống nối đất thiết bị cho các công trình công nghiệp . Yêu cầu chung

TCXD 180:1996                       Máy nghiền nhiên liệu. Sai số lắp đặt

TCXD 181:1996                       Băng tải, gầu tải, xích tải, vít tải. Sai số lắp đặt

TCXD 182:1996                       Máy nén khí. Sai số lắp đặt

TCXD 183:1996                       Máy bơm. Sai số lắp đặt

TCXD 184:1996                       Máy quạt. Sai số lắp đặt

TCXD 185:1996                       Máy nghiền bi. Sai số lắp đặt

TCXD 186:1996                       Lò nung clanh ke kiểu quay. Sai số lắp đặt

TCXD 187:1996                       Khớp nối trục. Sai số lắp đặt

TCXD 207:1998                       Bộ lọc bụi tĩnh điện. Sai số lắp đặt

AN TOÀN TRONG THI CÔNG XÂY DỰNG

Quy định chung

TCVN 2288:1978                    Các yếu tố nguy hiểm và có hại trong sản xuất

TCVN 2292:1978                    Công việc sơn. Yêu cầu chung về an toàn.

TCVN 2293:1978                    Gia công gỗ. Yêu cầu chung về an toàn.

TCVN 3146:1986                    Công việc hàn điện. Yêu cầu chung về an toàn.

TCVN 3147:1990                    Quy phạm an toàn trong Công tác xếp dỡ- Yêu cầu chung

TCVN 3153:1979                     Hệ thống tiêu chuẩn an toàn lao động- Các khái niệm cơ bản- Thuật ngữ và định nghĩa

TCVN 3254:1989                     An toàn cháy. Yêu cầu chung

TCVN 3255:1986                     An toàn nổ. Yêu cầu chung.

TCVN 3288:1979                     Hệ thống thông gió. Yêu cầu chung về an toàn

TCVN 4431:1987                     Lan can an toàn. Điều kiện kỹ thuật

TCVN 4879:1989                     Phòng cháy. Dấu hiệu an toàn

TCVN 5308:1991                     Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng

TCVN 5587:2008                     Ống cách điện có chứa bọt và sào cách điện dạng đặc dùng để làm việc khi có điện

TCVN 8084:2009                     Làm việc có điện. Găng tay bằng vật liệu cách điện

TCXD 66:1991                          Vận hành khai thác hệ thống cấp thoát nước. Yêu cầu an toàn.

TCXDVN 296.2004                  Dàn giáo- Các yêu cầu về an toàn

Sử dụng thiết bị nâng chuyển

TCVN 4244:2005                     Thiết bị nâng. Thiết kế, chế tạo và kiểm tra kỹ thuật

TCVN 3148:1979                     Băng tải. Yêu cầu chung về an toàn

TCVN 4755:1989                     Cần trục. Yêu cầu an toàn đối với thiết bị thủy lực.

TCVN 5179:1990                     Máy nâng hạ. Yêu cầu thử nghiệm thiết bị thủy lực về an toàn

TCVN 5180:1990                     Palăng điện- Yêu cầu chung về an toàn

TCVN 5206:1990                     Máy nâng hạ. Yêu cầu an toàn đối với đối trọng và ống trọng.

TCVN 5207:1990                     Máy nâng hạ. Cầu contenơ. Yêu cầu an toàn

TCVN 5209:1990                      Máy nâng hạ. Yêu cầu an toàn đối với thiết bị điện

TCVN 7549-1:2005                  Cần trục. Sử dụng an toàn. Phần 1: Yêu cầu chung.

TCVN 7549-3:2007                  Cần trục. Sử dụng an toàn. Phần 3: Cần trục tháp

TCVN 7549-4:2007                  Cần trục. Sử dụng an toàn. Phần 4: Cần trục kiểu cần

Sử dụng dụng cụ điện cầm tay

TCVN 3152:1979                      Dụng cụ mài. Yêu cầu an toàn

TCVN 7996-1:2009                   Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ. An toàn. Phần 1: Yêu cầu chung

TCVN 7996-2-1: 2009              Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ. An toàn. Phần 2-1: Yêu cầu cụ thể đối với máy khoan và máy khoan có cơ cấu đập

TCVN 7996-2-2: 2009              Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ. An toàn. Phần 2-2: Yêu cầu cụ thể đối với máy vặn ren và máy vặn ren có cơ cấu đập

TCVN 7996-2-5:2009               Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ. An toàn. Phần 2-5: Yêu cầu cụ thể đối với máy cưa đĩa

TCVN 7996-2-6:2011                Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ - An toàn - Phần 2-6: Yêu cầu cụ thể đối với búa máy

TCVN 7996-2-7:2011                Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ - An toàn -Phần 2-7: Yêu cầu cụ thể đối với súng phun chất lỏng không cháy

TCVN 7996-2-11:2011              Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ - An toàn - Phần 2-11: Yêu cầu cụ thể đối với máy cưa tịnh tiến (máy cưa có đế nghiêng được và máy cưa có lưỡi xoay được)

TCVN 7996-2-12: 2009            Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ. An toàn. Phần 2-12: Yêu cầu cụ thể đối với máy đầm rung bê tông

TCVN 7996-2-13:2011             Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ - An toàn - Phần 2-13: Yêu cầu cụ thể đối với máy cưa xích

TCVN 7996-2-14: 2009            Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ. An toàn. Phần 2-14: Yêu cầu cụ thể đối với máy bào

TCVN 7996-2-19:2011             Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ - An toàn - Phần 2-19: Yêu cầu cụ thể đối với máy bào xoi

TCVN 7996-2-20:2011             Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ - An toàn - Phần 2-20: Yêu cầu cụ thể đối với máy cưa vòng

TCVN 7996-2-21:2011             Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ - An toàn - Phần 2-21: Yêu cầu cụ thể đối với máy thông ống thoát nước